Địa chỉ Ẩm thực Nhà Quê :

Số 123 đường Chà Là Trường Hòa – xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Open:

10:00 AM - 10:00 PM

Thông tin liên hệ.

Phone:

0918490117
make reservation